HABERLER

KENZÜL ARŞ DUASI YÜZDE 100 ETKİLİ BİR DİLEK DUASI

Bu dua, Allah’ın 5 mukaddes esmasını taşıyan bu duadır.Kenzül Arş Duası Hakkında 5 Hayati Bilgi

Sevgili okurlarımız, İslâm alimleri bize birkaç tane farklı kenzül arş duası aktarmış ve hepsinde de benzer ifadelere yer vermişlerdir. Fakat bir tanesinde, ayrıca Allah’ın esma-yı hüsnasından 5 ism-i şerife de yer vererek duanın etki gücüne muazzam bir güç katmışlardır. İşte bizim aktaracağımız dua da, Allah’ın 5 mukaddes esmasını taşıyan bu duadır.

Bu dua, kişinin niyetine göre, her türlü dilek ve istek için okunabilir. Zaten bu yüzden bu dua, dilek duası veya hacet duası olarak da geçer. İşte bu noktada, devreye “niyet getirme kısmı” giriyor. Muhtemelen kenzül arş duasını tatbik edip de duadan gerekli faydayı göremeyenler “niyet getirme kısmı”nı ihmal ettikleri için duanın etkisini göremiyorlar. Biz, burada niyet üzerinde de ayrıca duracağız ve duayı niyetle beraber aktaracağız.

Bu dua, sadece kişinin kendisi adına tatbik ettiği bir dua değil, aynı zamanda başkası adına da uygulanabilen bir duadır. Örneğin, arkadaşınız ruhsal çöküntü veya maddi sıkıntı içindeyse, onun bu sıkıntıdan kurtulması için de bu duayı onun yerine tatbik edebilirsiniz. Yeter ki niyet getirme kısmında bunu dile getirin.

Peygamber Efendimiz, yapılan dualarda Allah’ın esmasını dile getirmenin, duanın faziletini arttıracağını dile getirir; aynı zamanda yapılan dualarda Ayetel Kürsi okumanın da duaya güç katacağını ifade etmiştir.

İşte bu sebeple Peygamber Efendimizin (sav) hadis-i şerifine uyarak kenzül arş duasında, Allah’ın esmasını da Ayetel Kürsi’yi de okumamız gerekiyor.

Duaların kabul şartları içerisinde en önemlisi, içtenlik ve samimiyet olarak ifade edilir ve içtenlikle yapılan duaların Arş-ı Ala’yı titreteceği dile getirilir. Bu nedenle, duaya durmadan evvel mutlaka ama mutlaka kalbimizi dünyevi kirlerden arındırıp içtenlikle Allah’a yönelmemiz gerekir.

Kenzül Arş Duası Nasıl Yapılır?

Öncelikle sabah erken, mümkünse seher vakti kalkılır ve mümkünse güzelce abdest alınır; gerçi abdest şart değil ama abdestin alınması daha iyi olur. Sonra kıbleye doğru dönülür ve diz üstü çökülür, bu noktada eller semaya açılır ve şöyle niyet getirilir:

“Allah’ım, kullarının her türlü ihtiyacına vakti vaktine cevap veren merhametine ve kudretine sığınarak senden “şu amacım için” kenzül arş duasını kabul buyurmanı niyaz ediyorum.”

Yukarıdaki niyette yer alan “şu amacım için” kısmında siz kendi dileğinizi okuyacaksınız. Örneğin “bolluk ve bereket için” veya “aşk acısından kurtulmak için” veya “babamın hastalıktan kurtulması için” gibi.

Bu niyetin ardından 7 kez Ayetel Kürsi okumamız gerekiyor ve niyetle 7 Ayetel Kürsi’den sonra da kenzül arş duasının orijinal şeklini 1 kez, Türkçe mealini de yine 1 kez okuyoruz.

Kenzül Arş Duasının Orijinal Metni

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.

La ilahe illellahül hakemül adlül metin.

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.

Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

La ilahe illellahü sükran li ni´metih.

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih.

Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.

Inneke entel kerimül kebiru.

Hasbünellahü ve ni´mel vekil.

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.

Kenzül Arş Duasının Türkçe Meali

Melik, Hakk ve Mübin olan Allahu Teala’dan gayrı hiçbir ilah ve tanrı yoktur, olamaz.

Allah hem bizim hem de eski atalarımızın ilahı ve Rabbi’dir.

Senden başka İlah yoktur, olamaz; nitekim sen bütün kusurlardan ve eksiklerden münezzehsin.

Allah’ın hiçbir ortağı yoktur ve olamaz; nitekim yönetim ve idare ancak ve ancak Allah’ındır.

Bütün övgüler ve tüm hamd u senalar onun içindir.

Allah her mahluku diriltir ve öldürür. O diri olan Hayy ve ve ebediyen ölmeyen Kadim’dir.

Her şey Allah’ın denetim ve kontrolündedir ve zaten dönüş de sadece onadır.

Biz mümin kullar sadece ve sadece Allah’tan yardım isteriz.

Ey Allahım!

Cebrail’in kanadında yazılı olan yüce ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı olan mübarek adın hürmetine ve İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine duamızı kabul et.

Azrail’in avucunda yazılı olan ismin hürmetine, kullarının sendeki sırları ve gizemleri hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın mukaddes ismin hürmetine dualarımıza cevap ver.

Allah’ım!

Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana hitap ettiği ve senin de kabul buyurduğun ismin hürmetine, Şit’in sana hitap ederek seslendiği ismin hatırına, arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin mukaddes ismin hürmetine bize merhamet buyur.

Allah’ım!

İshak aleyhisselam sana hangi mukaddes isminle yalvardı ise ve sen bu sayede onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o mübarek ve muazzez ismin hürmetine bizim ellerimizi boş çevirme.

Hud aleyhisselam sana hangi isminle hitap ettiyse, işte o mübeccel ismin hürmetine, Yakup peygamber sana hangi ism-i şerifinle dua ettiyse ve sen bu sayede onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine bizi yardımınla şereflendir.

Davut peygamber sana hangi esma-yı hünsan ile seslendi ve sen onu o yüce esmanın hümetine yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hakkı için bize merhamet buyur.

Allah’ım!

Hazret-i Süleyman sana hangi esmanı tercih ederek dua ederek senin iradenle yeryüzüne kral olduysa işte o ismin hürmetine bizi yarı yolda bırakma.

Hazret-i Eyyüb hangi isminle sana seslendi ve bu sayede içinde bulunduğu musibetlerden kurtulduysa işte o ismin hatırına, Meryem oğlu İsa hangi esmana sığındıysa ve bu sayede ölüyü onun için dirilttiysen işte o ismin hürmetine bizi yarı yolda bırakıp kimsesiz koyma.

Allah’ım!

Musa hangi esmana iltica ederek sana sığındıysa ve ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine, Firavun’un karısı Asiye sana hangi esmanla hitap edip seslendiyse ve bu sayede cennette rızıklandırıldıysa işte o ismin hürmetine bizim gizli dileklerimize merhametinle cevap ver.

Allah’ım!

İsrailoğulları sana hangi isminle hitap ettiler ve bu sayede Kızıl denizi geçmelerine müsaade ettiysen işte o ismin hürmetine, Hızır aleyhisselam hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine kenzül arş duamızı kabul buyur.

Allah’ım!

Kâinatın medar-ı iftiharı olan Hazret-i Muhammed (sav) sana mağarada hangi isminle seslendi ve bu sayede mağaradan ve düşmanlarından kurtardıysan işte o ismin hürmetine sana sığınıyorum.

Hiç şüphesiz sen bütün cömertlerden ve cömertliklerden cömertsin. Bütün mümin kulların gibi biz de: “Bize Allah yeter.” Diyoruz ve bu ikrarla iman ediyoruz. Sen ne güzel vekilsin.

Allahu Teâlâ seyidimiz ve rehberimiz olan Hazret-i Muhammed’e, onun mübarek ailesine ve birer yıldız olan arkadaşlarına destek versin, onların emniyetlerini sağlasın!

Âmin!

4.3 9 oylar
Article Rating
Abone
Bildir

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları göster
Başa dön tuşu