Zafer Çika’nın C-enazesinde Büyük S-aygısızlık!

Usta oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın İzmir’de düzenlenen c-e-naze t-öreni s-onrası, s-iyaset ve sanat c-amiasından gelen çelenklerin üzerindeki çiçekler, görevlilerin i-kazlarına rağmen bazı vatandaşlar tarafından y-anlarında getirdikleri pazar arabasına konuldu.

Usta oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın İzmir’de düzenlenen c-e-naze t-öreni s-onrası, s-iyaset ve sanat c-amiasından gelen çelenklerin üzerindeki çiçekler, görevlilerin i-kazlarına rağmen bazı vatandaşlar tarafından yanlarında getirdikleri pazar arabasına konuldu. Oyuncu Demet Akbağ’ın eşi 58 yaşındaki Zafer Çika, İzmir’de geçirdiği t-rafik k-azası s-onucu y-aşamını y-itirdi. Çika’nın Alsancak Hocazade C-amii’nde düzenlenen c-e-naze t-örenine sanat ve iş c-amiasından çok sayıda isim katılırken, İzmirli vatandaşlar da c-e-naze n-amazında d-ua etti. Ancak bazı vatandaşların c-e-nazeye saygısızlığı p-es dedirtti.

Tören sonrası yanlarında pazar arabasıyla gelen birkaç kişi, c-e-naze t-örenine yollanan çelenklerden çiçekleri s-öktü.

Duyarsız vatandaşlar, görevlilerin i-kazlarına rağmen çiçekleri k-oparmayı sürdürdü.