HABERLER

YASAĞININ AYRINTILARI BELLİ OLDU

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntılarını paylaştı. Buna göre; market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 29 Mayıs’ta 23.00’e kadar, 30 Mayıs Cumartesi günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.İçişleri Bakanlığı, 14 büyükşehir ve Zonguldak’ta 30-31 uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntılarını paylaştı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, hafta sonu boyunca, büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kı-sıtlanacağı belirtildi.BAKKAL VE MARKETLER 29 MAYIS’TA SAAT 23.00’A KADAR AÇIK OLACAK

Bakanlığın paylaştığı genelgeye göre; sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, ka-s-ap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde satış yapabilecek.

FIRINLAR AÇIK OLACAK

Sokağa çıkma kı-sıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı ve satıldığı iş yerleri açık olacak

Sokağa çıkma kı-sıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri lokanta ve restoranlar sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunacak.Genelgeye göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, ec-zaneler, veteriner k-linikleri ve ha-yvan ha-staneleri açık olacak.

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, 23 Nisan günü ile sınırlı olmak üzere TBMM çalışanları, kamu düzeni ve gü-venliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel gü-venlik görevlileri dahil), A-cil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimleri’nde görev alanlar, ce-naze de-fin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, ha-stane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının ce-nazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon ve benzeri kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve a-rızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

yaşlı ba-kımevi, huzurevi, re-habilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, o-tizm, a-ğır mental retardasyon, d-own se-ndromu gibi “özel gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya re-fakatçileri, demir-çelik, cam, ferrokrom benzeri sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin y-üksek d-ereceli maden/cevher e-ritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar istisna kapsamında bulunacak.

Ayrıca bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), b-ozulma r-iski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,küçükbaş-büyükbaş ha-yvanları otlatanlar, a-rıcılık faaliyetini yürütenler, sokak ha-yvanlarını besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil ha-yvanlarının z-orunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar, v-eteriner h-ekimler, ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkalların evlere servis hizmetinde görevli olanlar, z-orunlu sa-ğlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), yurt, p-ansiyon, şantiye benzeri toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları ri-skli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.), servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-i-laç-lama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler, belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve ka-nalizasyon, il-aç-lama, itfaiye ve me-zarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel, sokağa çıkma kı-sıtlaması/ya-saklamasının olduğu 23-24 Nisan günleri 06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallar ve 26 Nisan günü saat 18.00’den sonra geçerli olmak üzere tedarik zi-ncirinin aksamaması amacıyla marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (bu m-adde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz) istisna kapsamında bulunacak.

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esas olacak.

BAYRAMDAN ÖNCE 15 İLDE YA-SAK UYGULANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı’nın yayınlayacağı genelgeyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak’ta hafta sonu uygulanmıştı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı