HABERLER

SELİN YENİCİ TEDİRGİN ETTİ

Yoğun bakımda te-davi gören Selin Yeninci’nin m-tasyonlu ko-ronavi-rüse ya-kalandığı ortaya çıktıYoğun bakımda kor-onavir-üs te-davisi gören Bir Zamanlar Çukurova di-zisinin oy-u-ncusu Selin Yeninci’nin m-tasyonlu vi-rüse y-akalandığı -o-rtaya çıktı.Bir Zamanlar Çukurova dizisinin o-yuncusu Selin Yeninci, 10 gün önce virüse yak-alandı ve tedavisine yoğun ba-kımda devam ediliyor. Oyuncunun vi-rüsü bu kadar a-ğır ge-çirmesinin nedeni de o-rtaya çıktı.

NEFES D-ARLIĞI YAŞIYOR

Gazeteci Bilal Özcan’ın haberine göre, oyuncunun geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye de görülen mut-asyonlu virüse yak-alandığı ortaya çıktı. N-efes sı-kıntısı çeken oyuncunun te-davisine en-tübe ed-ilmeden devam ediliyor. Değerleri s-ınırda olan oy-uncunun sağlık d-urumu da hı-zla iyiye gidiyor.DİZİNİN A-KIBETİ MERAK E-DİLDİ

ATV ekranlarının r-eyting r-ekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da ko-ronavi-rüs p-aniği p-atlak verdi. Dizide Saniye karakterini ca-nlandıran Selin Yeninci, yaptırdığı test sonucu p-ozitif olduğunu öğrendi. Çekimler için Adana’da bulunan ünlü oyuncu, evde gö-rdüğü te-davinin sonuç ve-rmeyip durumu a-ğırlaşınca yo-ğun bakıma kaldırıldı. Yeninci’nin diziye i-lişkin süreci ise he-üz netlik ka-zanmadı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu