HABERLER

SAVCI KORONADAN HAYATINI KAYBETTİ

Genç sa-vcı ko-ronavirüse ye-ik d-üştüBir süredir k-anser te-davisi gören Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boy-alı, k-oronav-irüs ne-deniyle y-at-tığı hastanede ha-yatını ka-ybetti.2019 yılında ilk görev yeri olan Doğanşehir ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Sultan Beyza Boyalı bir süredir ka-nser te-davisi görüyordu. Te-davisine m-emleketi olan Konya’daki Meram Tı-p F-akültesi He-matoloji Bölümü’nde devam edilen ge-nç sa-vcının burada yapılan P-CR te-sti p-ozitif çı-kınca, y-oğun b-akım se-rvisine alındı. Ancak durumu a-ırlaşan Savcı Boyalı, burada yapılan tüm m-üdahalelere rağ-men k-rtarılamayarak ha-yatını ka-ybetti.

Ö-LÜMÜ Y-ASA BO-ĞDU

Ge-nç sav-cının ö-lümü s-evenlerini ve y-argı dünyasını ya-sa bo-ğarken, ce-nazenin 19 Nisan Pazartesi günü Hacı Veys Camii’nde k-ılınacak öğle na-mazını m-üteakip Konya Üçler Me-zarlığı’na de-fnedileceği öğrenildi.Savcı Boyalı’nın v-efatı sonrası Doğanşehir ilçesinde de birçok v-atandaş sosyal m-edyada t-aziyelerini iletti.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu