HABERLER

MERDİVEN BOŞLUĞUNA

Adana’da bir o-tomobilden hı-rsızlık ya-ptığı i-ddiasıyla tu-uklanan 17 y-aşındaki çoc-uk a-dliyede i-n-tihar gir-işiminde bu-lundu. Gö-revlilerin ku-rtardığı ço-cuğun 30’dan fazla h-ır-sızlık ka-ydı olduğu öğrenildi.20 Mart günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurutuluş Mahallesi Şinasi Efendi Sokak’ta park h-alinde bulunan İ.A.’ya ait ot-omobilden hı-rsızlık meydana geldi. Bunun üz-erine İ.D. po-lise baş-vurup şi-kayetçi oldu.17 YA-ŞINDAKİ ÇO-CUK GÖ-ZALTINA A-LINDI

Ş-ikayet üzerine 23 Mart günü otomobilden mont, kulaklık, po-werb-ank ve 20 do-lar çaldığı öne sürülen U.Y. (17) isimli zanlı ya-kalandı. Z-anlının ya-şı küç-ük olduğu için ço-cuk şub-e mü-dürlüğüne g-ötürülerek if-adesi a-lındı.

TU-TUKLANINCA İ-NTİHARA K-ALKIŞTI

anlı 24 Mart günü ise za-nlı Adana Adliyesine sevk edildi. 30’dan fazla h-rsızlıktan su-ç ka-ydı da olduğu öğrenilen z-anlı çocuk n-öbetçi su-lh c-eza h-ak-imliği ta-rafından t-utuklandı. Z-anlı tu-tuklanınca ad-liyede i-ntihar gi-rişiminde bu-lundu. Merdiven duvarına t-utunarak ke-ndini a-şağı a-tmaya ç-alışan ço-cuğu p-olis ve adliyedeki g-örevliler k-urtardı.Bu anlara ait fo-toğraf ise sos-yal medyada gü-ndem -o-l-du.İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu