HABERLER

Kocanıza Kızar ve Uyumaya Devam Ederseniz Ne Olur Biliyor musunuz?

Her ailede bazı sıkıntılardan dolayı kimi zaman kavgalar yaşanmaktadır. Bu elbette doğanın bir kanunudur. Ancak bu konuyla ilgili İslam dini kavgaların uzun sürmeden, tarafların birbirlerini kırmadan çözüme kavuşturulmasını ve aradaki küskünlüğün kaldırılmasını buyurmaktadır. İlk olarak İslam dinine göre kavga sonucu eşlerin yataklarını ayırması nikaha mani bir durum değildir ve bununla nikah düşmemektedir. İslam dininde dargınlık hali kişiler arasında herhangi bir durumdan kaynaklanabileceği kabul edilerek geçerli sayılmış, ancak bu halin üç günü geçmemesi gerektiği emredilmiştir. Ayrıca İslam dininde yüz çevirme denilen bir dargınlık türü de tanımlanmıştır. Yüz çevirme asi ve zalim kimselere karşı yapılacak bir davranıştır.Bununla ilgili Allah şu emri vermiştir : ‘Muhakkak müminler kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki, size rahmet edilsin.’ Hz. Peygamber ise bu konuyla ilgili şunları söylemiştir : ‘Bir kişinin kardeşini üç günden fazla küs bırakması helâl değildir. İki mümin karşılaştıkları zaman birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki bu iki mü’minin hayırlısı önce selâm vermeye başlayandır.’

Aynı zamanda Allah kişilerin birbirlerine üç günden fazla küs durmalarının onları kin, nefret, buğz duygularıyla donatacağını ve doğal olarak zıtlaşmanın çatışmalara bile yol açacağını haber vermiştir. Şimdi gelelim asıl konumuz olan eşler arasındaki küslüğe. Nikahın eşlere karşılıklı olarak yüklediği görev ve sorumluluklar vardır. Eşler birbirlerine karşı olan bu görev ve sorumlulukları hakkıyla yerine getirme mecburiyetindedirler. Hadislerde belirtildiği üzere kocaların, eşlerine iyi muamelede bulunmaları esastır. Aynı zamanda eşlerin birbirleri üzerinde bazı hakları bulunmaktadır. Her ikisi de diğerinden bu haklardan daha fazlasını zorla isteyemez. Kadının görevleri arasında erkeğe hizmet etmek, yemek yapmak, evi süpürmek, çamaşır yıkamak, dükkanda, tarlada çalışmak, hayvanları tımar etmek gibi işler bulunmamaktadır.Kadın, bu çeşit hizmetlerin görülmesi için, masrafı kocası tarafından karşılanmak üzere en az bir hizmetçi tutmak hakkına sahiptir. Kadın bu işleri yapmama hakkına sahiptir. Bu davranışı sebebiyle kadın günahkar olmamakta ya da eşinden bir şiddet görmemesi gerekmektedir.Eşler arasındaki küslükler ise en fazla 3 gün sürmelidir. Bu evliliğin ve aile birliğinin devamı için gerekli bir durumdur. İslam dininde yer alan hadislerde eşlerin birbirlerine en fazla 3 gün küs ve ayrı kalmaları gerektiği buyrulmuştur. Hatta bir kıssada bu durum şu şekilde açıklanmıştır : Yeni evlenmiş bir genç yazın en sıcak günlerinde bile gün boyu oruç tutuyor, sabahlara kadar da namaz kılıyordur. Bu da gencin karısını ihmal etmesine neden olmuştur.

Anlayışlı ve tahammüllü hanımı, onun bu halini zamanla geçer düşüncesiyle çok görmemiş, sabırla karşılamıştır. Ama kocası, devam ettirince durumu Halife Hazret-i Ömer’e izah etmeğe karar vermiştir. Kadının anlattıklarından sonra Hz. Ömer genci çağırmış ve şunları söylemiştir : Bundan böyle aileni günlerce ihmal etmeyecek, her dört günde bir mutlaka onun yanında olacaksın. En azından dört günde bir yanında olmaz, onu yine yalnız bırakmakta ısrar edersen, yaptığın ibadetten kazandığın sevabın, onu odasında yalnız bırakmaktan dolayı üstüne aldığın sorumluluğu ortadan kaldıramaz. Allah erkeğin dörde kadar evlenebileceğini bildirmiyor mu? Bu ne demektir? Demek ki, bir kadın beyinden üç gün ayrı kalabilir.

Dördüncü gün ise sıra kendisine gelir. Bundan anlaşılıyor ki, onu yalnız başına uzun müddet bırakmamalı, hiç olmazsa dört günde bir yalnızlıktan kurtarmalıdır. Şayet dört günden de azına muhtaç olsalardı, erkeklerin dörde kadar evlenmelerine müsaade çıkmazdı. Bu kıssadan da anlaşılacağı üzere İslam dininde eşler arasındaki küslük ve ayrılık en fazla 3 gün sürmelidir. 3 günün sonunda eşler barışmalı, eğer ayrı yatıyorlarsa aynı yatakta yatmaya devam etmelidirler. Bu olay da küslüğün neden 3 gün sürmesi gerektiğini İslam dinine göre açıklamaktadır.İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu