HABERLER

Kadir Şeker’in kurtardığı kadından 4 ifade 4 çelişki

Konya’da Özgür Duran’ın ö-lümü, Kadir Şeker’in de ha-pse girmesiyle s-onuçlanan olay t-artışılmaya devam ediyor. Kadir Şeker’in, şi-ddet görmesine d-ayanamayarak yardım etmeye çalıştığı Ayşe D.’nin savcılık ifadesinden bir gün sonra basına yaptığı açıklamada kendisini k-urtaran Kadir’i su-çlayan ifadeler kullanması in-fial y-arattı. Ayşe D.’nin basın açıklamasındaki bazı beyanları ile s-oruşturma a-şamasında sa-vcılığa verdiği ifadesindeki birbiriyle ö-rtüşmeyen b-ölümleri karşılaştırdık.KADİR’İ BI-ÇAKLARKEN GÖRDÜ MÜ?

SAVCILIKTAKİ İFADESİ: Kadir’in b-ıçak v-urma anını görmedim. Ama yanımıza geldiğinde ve ayrılmak üzere hareket ettiğinde bı-çağı gördüm.BASIN AÇIKLAMASI: Ortada bı-çaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir ta-rtışmaydı bizimki…

AYŞE D. DA-RP EDİLDİ Mİ?

SAVCILIKTAKİ İFADESİ: Özgür y-umrukla benim sağ o-muz arka k-ısmıma doğru s-ert bir şekilde v-urdu. Hatta bundan d-olayı mo-rarma olmuş olabilir. Bana vu-rduktan sonra Özgür evden çıkarak gitti.

BASIN AÇIKLAMASI: Polis e-şliğinde ha-taneden da-rp raporu aldım. Ancak v-ücudumda herhangi bir d-arp söz konusu de-ğil. Dayak ye-miş olsam, Ö-zgür bana vu-rmuş olsa d-arp i-zi olurdu.KADİR ORAYA NEDEN GELDİ?

BASIN AÇIKLAMASI: Özgür k-ameriyeyi yu-mrukluyordu. O sırada yanımıza Kadir geldi. Muhtemelen bizim kav-ga ettiğimizi düşündü.

SAVCILIKTAKİ İFADESİ: Kadir’in benim ağladığımı ve Özgür’ün ba-ğırdığını duyunca y-ardım etme amacıyla geldiğini düşünüyorum.

BOĞUŞMA NASIL BAŞLADI?

SAVCILIKTAKİ İFADESİ: Özgür b-ağırarak cevap v-rmekteydi. Kadir elinde bı-çakla duruyordu. Kadir gideceği yöne yü-rümeye ba-şladı. Bu esnada i-tekleşmeye ba-şladılar.BASIN AÇIKLAMASI: Kadir’in e-linde si-yah re-nkli b-ıçak vardı. Elindeki bı-çakla ya-nımıza geldi. Karşılıklı bir şeyler söylerken, aralarında bo-ğuşma yaşandı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı