HABERLER

ÇÖP KOVASI

Şanlıurfa’da, evin önüne konulan çö/p ku/tusu nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan si/lahlı ka/vgada İsa S/ak (33) ö/ldü, 4 kişi ya/ralandı.Komşuların ‘çöp ku/tusu’ ka/vgası: 1 ö/lü, 4 ya/ralı

Ku/bacık Mahallesinde komşu Ku/bacık ve Sak ailelerinin bireyleri arasında evin önüne çöp kutusu ko/nulması nedeniyle ta/rtışma çıktı. Ta/rtışma kısa sürede bü/yüyerek t/aş, so/pa ve tü/feklerin kullanıldığı ka/vgaya dö/nüştü.

Ka/vgada, tü/feklerden çıkan sa/çmaların isabet ettiği; Melike Sak, İsa Sak, Casım Kubacık ve Selim Kubacık ya/ralandı. Mahallelinin i/hbarı üzerine bölgeye ja/ndarma ve sa/ğlık e/kipleri se/vk edildi.O/lay ye/rinde ilk mü/dahalesi ya/pılan ya/ralılar, a/mbulansla kentteki ha/stanelere ka/ldırıldı. Te/daviye a/lınan ya/ralılardan İsa Sak, doktorların tüm mü/dahalesine rağmen ku/rtarılamadı.İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu