HABERLER

ARKADAŞI ÇIKTI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 3 gün önce bı-çakla ya-ralama s-onucu h-astaneye ka-ldırıldıktan sonra ya-şamını y-itiren Mehmet Kızılkaya’nın ka-til z-anlısının, bı-çaklı ya-ralama s-onucu bir-likte h-astaneye ge-tirilen a-rkadaşı Hakan Güleç’in o-lduğu belirlendi.K-atili a-r-kadaşı çıktı

O-lay, 13 Mayıs Perşembe günü saat 21.45 sıralarında Atatürk Mahallesi K-oşuk-ırı Çarşısı M-evkisi 212 Sokak’ta meydana geldi.

Mehmet Kızılkaya ile Hakan Güler, b-ıçakla ya-ralanma s-onucu h-astaneye g-etirildi. T-edaviye alınan iki arkadaştan Kı-zılkaya do-ktorların ça-balarına rağ-men yaş-amını y-itirirken, Güler’in ise h-ayati te-hlikesinin bu-lunmadığı be-lirlendi.Po-lisin i-fadesini a-ldığı G-üler, birlikte a-lkol aldıktan sonra s-okakta yürürken ya-nlarına gelen bir kişinin sıç-aklı sa-ldırısına uğ-radıklarını ö-e sü-rdü.

C-in-ayetle ilgili sor-uşturma ba-şlatan po-lis, o-lay ye-ri ç-evresindeki g-üvenlik ka-meralarını da -incelemeye aldı. Bölgede ü-çüncü bir k-şinin va-rlığına ulaşamayan p-olis, t-edavisinin ar-dından ta-burcu olan Güler’i ye-niden so-rguladı.Güler’in bu kez if-adesinde bi-rlikte a-lkol aldıkları Kızılkaya ile b-ıçaklı kav-ga e-ttiklerini i-tiraf ettiği öğrenildi. E-mniyetteki işlemlerin ardından a-dliyeye s-evk edilen Hakan Gü-ler çı-karıldığı mahkemece tu-tuklandı.(

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu