HABERLER

APARTMANDA YAŞAYANLARA KRİTİK UYARI

Çok katlı binalarda yaşam her geçen gün yaygınlaşırken farklı kültürlere sahip insanların ortak yaşam alanlarını paylaşmaları beraberinde bazı sorunları da getiriyor.Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz “Apartmanda halı si-lkelemek yasal bir s-uç. Hu-zur bo-zmak ve başkasının malını ki-rletmekten 3 yıla kadar ha-pis ce-zası alabilirsiniz” dedi.

Apartmanlar ve sitelerin sayıları artmaya devam ettikçe komşuluk i-lişkileri de ne yazık ki za-yıflamaya devam ediyor. Özellikle de komşular arasında balkondan ç-öp atmak, balkondan halı ve kilim çı-rpma, balkon yıkama, evde kedi kö-pek beslemek, balkona çamaşır a-smak gibi konularda so-runlar yaşanıyor.“APARTMANDA KEDİ KÖ-PEK BESLEMEK”

Konu hakkına açıklama yapan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı ve avukat Ali Güvenç Kiraz “Yönetim planlarında aidat dışında ha-yvan beslemek gibi konular da düzenlenir. Örneğin kö-peğiniz var. Yeni bir eve kiracı olarak taşındınız. Yönetim planını incelemediniz. Yönetim planında ‘Ha-yvan beslenemez’ yazıyorsa, besleyemezsiniz. Ra-hatsız olduğunu söyleyen komşularınızdan birinin i-htarı üzerine kira akdiniz fe-shedilir, kö-peğinizle birlikte daireden ta-hliye edilirsiniz” diyerek konu hakkında bilgi verdi.

Ali Güvenç “Bu nedenle kedi ve kö-pek gibi evcil ha-yvanı olan kişilerin taşınmadan önce mutlaka yeni binalarının konu hakkındaki tutumunu öğrenerek yönetim planı için alınan bir karar olup olmadığını öğrenmesi gerekiyor. Yönetim planı içerisinde böyle bir karar ma-ddesi bulunması halinde ister kiracı ister ev sahibi olsun kişinin evden ta-hliyesi söz konusu olabiliyor” dedi.

“HER İSTEYEN BALKONUNU KAPATAMAZ”

Emlak 365’in haberine göre, apartmanlarda bazı alanlar ortak alan olarak kabul edilmekte olup dış cephe yan duvarları da ortak alan olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle balkon kapatılması yasal kurallar içerisinde ortak alana mü-dahale olarak kabul edilmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun (KMK) 19. madde de yer alan “Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rı-zası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz” ifadeleri ile balkon kapatmak için komşuların rı-zası alınmasını zo-runlu kılmaktadır.“BALKONDAN HALI Sİ-LKELEMEK SU-Ç”

Ülkemizde uygulanmakta olan Türk Ce-za Kanunu (TCK) hükümlerine göre göre hu-zur bo-zmak ve başkasının malını ki-rletmek su-ç olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle apartmanda halı si-lkelemek yasal bir su-ç olarak kabul edilmekte olup 3 aydan 3 yıla kadar ha-pis ce-zası talebi ile da-va açılabilmektedir.

“ÇAMAŞIR A-SILABİLİR”

Günümüzde artık balkon yı-kamak sorunun çözümü olarak kapalı gider boruları yapılmakta olup bu sayede kimseyi rahatsız etmeden balkon yı-kamanın önü açılmıştır. Ancak diğer komşuların balkonlarını ki-rletecek şekilde balkonunuzu yıkamanız ya-saktır. Balkona çamaşır a-smanın ya-saklanması için ise apartman yönetimi tarafından ortak karar alınması gerekmektedir. Bu tip bir karar alınmadığı sürece alt kat komşunun balkonunu, camını ıslatacak ve onu ra-hatsız edecek bir şekilde çamaşır a-sılması binada yaşayan diğer kişileri ra-hatsız edilmemesi ku-ralına uyularak çamaşır asılmasına izin verilmektedir. Bu kuralların tümüne uyulması zo-runlu olup uymayanlara h-apis, para ce-zası ya da konuttan ta-hliye kararı çıkabilmektedir.

KOMŞUSUNU RA-HATSIZ EDENE PARA CE-ZASI

Apartmanlarda gü-rültü şi-kayetleri de çok sık yaşanmakta olup gü-rültü yapan komşuya para ve ha-pis ce-zası verilebilmektedir. Konutlarda komşuyu rahatsız etmenin ce-zası 124 lira olarak uygulanmakta olup, şi-kayetçi olan kişinin Türk Ce-za Ma-hkemelerine başvuruda bulunabilmekte, Jandarma ve Zabıtalarda gü-rültü ce-zası kesebilmektedir.İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı