HABERLER

ALİME HERŞEYİ SÖYLEDİ

İlk olarak gözler, seraya iş yapmak için Ali Toprak’la birlikte giden 31 yaşındaki eşi Alime’ye çevrilmişti. Olayla ilgili sorular yöneltilen Alime, eşiyle birlikte seraya gittiklerini ve üzerini değiştirirken kendisine su getirmesini söylediğini ve su almaya gidip geri geldiğinde de e-şi Ali’yi yerde k-nlar içinde bulduğunu anlatmıştı.
O esnada da e-şine seslendiğini ve ardından da bayıldığını eklemişti. Müge Anlı’da yapılan testler sonucunda da Alime’nin yakın zamanda bir b-aygınlık geçirmediği tespit edilmişti.Alime’nin verdiği saatler de birbiriyle u-yuşmuyordu ve -görgü tan-ıklarının anlattıklarına göre de Ali’nin o-ldüğü saatlerde kimse ya-rdım ç-ığ-lığı duymamıştı.Bunların yanında bir süre de su şişesinin olup olmadığı konuşulmuştu.

Bu ç-elişkili if-a-deler ve görgü ta-nıklarını beyanlarıyla iyice göze batan Alime, ko-casının da-valık olduğu Çetin Tunç’tan şüp-helendiğini ve Tunç’un ko-casını “Seni burada ba-rındırmayacağız” diyerek teh-dit ettiğini anlatmıştı.Hatta bu te-hditlerin ardından da k-casının bı-çak ta-şıdığını belirtmişti.Buna da kimse in-anmayınca, seranın arka tarafında bir -yırtık olduğunu ve birinin oradan g-irip ö-ldürmüş olabileceğini sö-ylemişti fakat sonradan o y-ırtığın bir i-nsanın g-irebileceği b-üyüklükte ol-madığı o-rtaya çıkmıştı.

Ve sonunda Müge Anlı ve ekibinin yoğun uğ-raşları sonucunda da Alime Toprak e-şi Ali Toprak’ı ö-ldürdüğünü c-anlı ya-yında i-tiraf etti.

Buna da kimse inanmayınca, seranın arka tarafında bir yı-rtık olduğunu ve birinin oradan girip ö-ldürmüş olabileceğini söylemişti fakat sonradan o yırtığın bir insanın gir-ebileceği büyüklükte olmadığı ortaya çıkmıştı.Ve sonunda Müge Anlı ve ekibinin yoğun uğraşları sonucunda da Alime Toprak eşi Ali Toprak’ı ö-ldürdüğünü c-anlı y-ayında i-tiraf etti..

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu